Apurahat

Hallituksen 6.10.2007 päätöksen mukaisesti apurahoja myönnetään yhdistyksen jäsenille sekä kotimaiseen että ulkomaiseen hoitotyön koulutukseen: kongresseihin, konferensseihin ja opintomatkoihin osallistumiseen.

Kotimaista koulutusta koskevat apurahahakemukset on oltava perillä kaksi (2) kuukautta ennen ja ulkomaista koulutusta koskevat viimeistään viisi (5) kuukautta ennen kyseistä koulutusta

1. Ehdot apurahan hakemiselle

 • Hakija on Suomen Gastroenterologiahoitajat ry:n jäsen.
 • Suomen Gastroenterologiahoitajat ry:n jäsenmaksut on maksettu kahdelta apurahan hakua edeltävältä vuodelta, sekä vuodelta, jolloin apurahaa haetaan.
 • Aikaisemmasta Suomen Gastroenterologiahoitajat ry:ltä saadusta apurahasta tulee olla kulunut kaksi vuotta (kaksi apurahatonta vuotta). Mikäli myönnetty apuraha on jäänyt käyttämättä, edellä mainittua kahden vuoden karenssiaikaa ei ole, vaan jäsenellä on oikeus hakea uutta apurahaa.
 • Apurahan voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
 • Apurahaa voidaan maksaa jäsenen yksityistilille kuittia ja selvitystä vastaan tai järjestäjän tilille apurahan saajan rahastonhoitajalle toimittaman laskun mukaan.
 • Apurahan saajan tulee kolmen kuukauden kuluessa koulutuksen päättymisestä toimittaa jäsenlehden päätoimittajalle teksti koulutuspäivän annista ja kokemuksesta. Voit liittää mukaan kuvia ja ajatuksia mielenkiintoisesta luennosta. Tekstin tulee olla n.600 sanaa. Yhdistys voi halutessaan pyytää täydennystä.
 • Mikäli apurahan saaja ei toimita tekstiä ohjeiden mukaisella tavalla, yhdistyksellä on oikeus periä apuraha takaisin.
 • Yhdistyksellä on oikeus julkaista kyseinen teksti yhdistyksen jäsenlehdessä.

2. Apuraha-anomuksen laatiminen ja lähettäminen

Kirjallisesta apurahahakemuksesta tulee käydä ilmi:

 1. Hakijan nimi / henkilötiedot
 2. Hakijan työ- /toimipaikka
 3. Perustelut haetulle apurahalle ja anotun apurahan käyttötarkoitus
 4. Kohteena mahdollisesti olevan koulutuksen / opintomatkan ohjelma
 5. Mistä muualta on hakenut apurahaa ja kuinka paljon

Hakemukset postitetaan osoitteella:

 

Suomen Gastroenterologiahoitajat ry
Rahastonhoitaja

Asian käsittelyn jouduttamiseksi on suotavaa, että kirjallinen hakemus lähetetään myös sähköisessä muodossa sähköpostina osoitteeseen: rahasto.gehoitajat@icloud.com

3. Apurahapäätökset

 • Suomen Gastroentrologiahoitajat ry:n hallitus päättää apurahojen myöntämisestä sekä niiden suuruudesta saapuneiden hakemusten perusteella.
 • Kaikki ulkomaisiin koulutuksiin haetut apuraha-anomukset käsitellään samalla kertaa, jolloin hakijalle myönnetyn apurahan suuruus määräytyy hakijoiden määrän sekä kirjallisten apurahahakemusten perusteella.
 • Suomen Gastroenterologiahoitajat ry:n rahastonhoitaja ilmoittaa päätöksen kaikille apurahan hakijoille kirjallisesti.