Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hoitoalan koulutuksen saanut henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka kiinnostuksensa vuoksi on siihen halukas. Jäsen voi osallistua kaikkeen yhdistyksen toimintaan sekä yhdistyksen kokouksiin, jossa hänellä on puhe- ja äänioikeus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä jäsensihteerille kirjallisesti tai sähköpostitse. Nimen ja osoitteenmuutokset tulee myös ilmoittaa jäsensihteerille. Lisäksi jäsen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole kahteen (2) vuoteen maksanut jäsenmaksuaan.

Jäsenkirje lähetetään uusille jäsenille. Yhdistys toimittaa jäsenlehteä, joka ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa. Jäsenlehdessä on ajankohtaisia asioita, koulutuspäivien terveiset sekä informaatiota yhdistyksestä.

JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu on 20 euroa (€) / vuosi.

JÄSENILMOITUS

Jäseneksi liittyminen tapahtuu täältä löytyvällä lomakkeella tai sivun alaosasta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Muistathan liittää sähköpostiosoitteesi hakemukseesi, jotta sinuun saadan jatkossa helposti yhteyttä. Muista myös ilmoittaa nimen ja osoitteenmuutokset jäsensihteerille. 

Tulostetun ja täytetyn lomakkeen voi palauttaa seuraavaan osoitteeseen:

Varapuheenjohtaja/jäsensihteeri
Satu Wahlberg
Kirurgian os.3
Sairaalantie 3
28500 Pori
Puhelin työ: 02-6276230
e-mail:satu.wahlberg@sata.fi