Yhdistyksen tarkoituksena on gastroenterologiaan liittyvän hoitotyön tuntemuksen edistäminen ja gastroenterologisen hoitotyön kehittäminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, anomuksesta tukee jäsentensä osallistumista alan koulutustilaisuuksiin, pitää yhteyttä vastaavaa toimintaa harjoittaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, tiedottaa alan koulutustilaisuuksista jäsenilleen.

Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja kehittämään pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä ja on liittynyt eurooppalaiseen gastroenterologisten ja endoskopiahoitajien yhdistykseen (ESGENA, www.esgena.org). Kansainväliseen toimintaan liittyy olennaisena osana jäsenten taloudellinen tukeminen ulkomaalaisiin kongresseihin.